FAQ

Tất cả các đơn đặt hàng phải được xử lý một khoảng thời gian trước khi vận chuyển, thường là 2 – 3 ngày làm việc.
 
Hầu hết các đơn hàng rời khỏi kho trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán.
 
Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo về việc xử lý và giao hàng. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi vận chuyển hàng từ kho của chúng tôi tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Nếu từ nước ngoài, vui lòng đợi 10 đến 20 ngày để nhận được đơn hàng của bạn.
 
Đơn đặt hàng có thể bị hủy nếu chưa được xử lý và vận chuyển. Sau khi đã được xử lý, đơn hàng có thể không thể hủy.
 
Vui lòng đảm bảo cung cấp đúng địa chỉ giao hàng. Loustore.com không thể chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng được vận chuyển đến các địa chỉ không chính xác do người mua cung cấp. Trong những trường hợp như vậy, người mua sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí vận chuyển bổ sung phát sinh để vận chuyển đến đúng địa chỉ.

Các đơn hàng sẽ được nhận trong vòng 10-14 ngày làm việc. Đối với các mặt hàng chuyên biệt và khuyến mãi khác, vui lòng cho phép thời gian giao hàng lên đến 3-4 tuần vì chúng có thể được vận chuyển từ các quốc gia khác.

Vì những lý do hậu cần, các sản phẩm đôi khi sẽ được gửi đi trong các gói riêng biệt. Vui lòng lưu ý điều này khi nhận hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.